Onderzoek naar werkhervattingen bij transgender en gender diverse personen tijdens transitie

Quelle est votre opinion sur le rôle du travail pendant la transition et/ou aimeriez-vous partager vos expériences de votre reprise de travail?!

Een onderzoek van de onderzoeksgroep Arbeidsgeneeskunde (Universiteit Gent) en het Transgender Infopunt in samenwerking met het Centrum voor Seksuologie en Gender (UZ Gent), asbl Face à toi-même en met ondersteuning van het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Welzijn op het werk impliceert ook een op maat gemaakte werkhervatting en inclusief werkklimaat voor elk personeelslid

Joy Van de Cauter

Blogue

Waarom enkel trans vrouwen en non-binaire personen in de dagboekstudie?
Enkele maanden geleden luidde het startschot van fase 2 van ons onderzoek, een dagboekstudie. Met die dagboekstudie krijgen trans vrouwen en non-binaire personen de kans om hun ervaringen te delen over hun coming-out op het werk, hun herstel na een medische interventie in transgenderzorg en hun werkhervatting. Door middel van een dagboekstudie krijgen participanten ruimte en tijd om hun gedachten over die -soms moeilijke- periode te delen zonder de inmenging van een onderzoeker (v/m/x). Participanten …
Trans @ Work: naar een werkvloer in alle kleuren van de regenboog
door Joy Van de Cauter en Anke De Malsche Wat als je als arbeidsarts tijdens een consultatie hoort dat de persoon die voor je zit zich niet identificeert met hun geboortegeslacht? Hoe ga je op een respectvolle manier dat gesprek aan? Wat als die persoon een transitie wenst op te starten, maar je niet weet wat dat proces inhoudt? Wat als diens werkgever geen inclusief beleid heeft dat rekening houdt met de noden die gepaard …
Return to Work of Transgender AND Non-binary People
Transgender personen botsen op heel wat hindernissen tijdens hun transitie. Niet enkel in hun privéleven, maar ook in hun werkomgeving hebben ze te maken met ongemakkelijke gesprekken, administratieve moeilijkheden en in extreme gevallen zelfs met geweld. Daarom ontstond ons onderzoek, om kennis rond werkhervatting tijdens en na transitie te versterken. Toch stootten we tijdens ons onderzoek al snel op een nieuwe uitdaging, want niet enkel transgender personen worden met moeilijkheden geconfronteerd, ook non-binaire personen bleken …

fr_BEFrançais de Belgique