Onderzoek naar werkhervattingen bij transgender en gender diverse personen tijdens transitie

Quelle est votre opinion sur le rôle du travail pendant la transition et/ou aimeriez-vous partager vos expériences de votre reprise de travail?!

Een onderzoek van de onderzoeksgroep Arbeidsgeneeskunde (Universiteit Gent) en het Transgender Infopunt in samenwerking met het Centrum voor Seksuologie en Gender (UZ Gent), asbl Face à toi-même en met ondersteuning van het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Welzijn op het werk impliceert ook een op maat gemaakte werkhervatting en inclusief werkklimaat voor elk personeelslid

Joy Van de Cauter

Blogue

Inclusieve taal op werkvloer
“De taal reflecteert en vormt ons wereldbeeld. Wij bepalen aan de hand van woorden welke dingen relevant zijn, hoe ze gezien worden, welke grenzen we trekken. Het gevolg hiervan is dat taal nooit neutraal is: we benoemen de wereld, maar beoordelen die tegelijkertijd.” Siba Kanobana, docent sociolinguïstiek en postkoloniale studies aan de Universiteit Gent en Open Universiteit van Nederland. De positieve effecten van genderinclusieve taal Een groeiend aantal mensen op de arbeidsmarkt identificeert zich als …
Een nieuwe transgenderwet in Nederland – of toch niet? En hoe zit het in België?
Demonstranten protesteren tegen de lange wachtlijsten in de genderzorg. Foto: Liesbeth voor Campagne ROSA 25 juni 2017 betekende een grote doorbraak in de wetgeving voor transgender personen in België. Sindsdien is het een stuk makkelijker je officiële voornaam te veranderen en de m in je paspoort door een v te vervangen of andersom, onder andere doordat medische voorwaarden zoals sterilisatie afgeschaft werden. Je kunt op dit moment zelf met een verklaring naar de ambtenaar van …
Waarom enkel trans vrouwen en non-binaire personen in de dagboekstudie?
Enkele maanden geleden luidde het startschot van fase 2 van ons onderzoek, een dagboekstudie. Met die dagboekstudie krijgen trans vrouwen en non-binaire personen de kans om hun ervaringen te delen over hun coming-out op het werk, hun herstel na een medische interventie in transgenderzorg en hun werkhervatting. Door middel van een dagboekstudie krijgen participanten ruimte en tijd om hun gedachten over die -soms moeilijke- periode te delen zonder de inmenging van een onderzoeker (v/m/x). Participanten …

fr_BEFrançais de Belgique