Onderzoek naar werkhervattingen bij transgender en gender diverse personen tijdens transitie

Quelle est votre opinion sur le rôle du travail pendant la transition et/ou aimeriez-vous partager vos expériences de votre reprise de travail?!

Een onderzoek van de onderzoeksgroep Arbeidsgeneeskunde (Universiteit Gent) en het Transgender Infopunt in samenwerking met het Centrum voor Seksuologie en Gender (UZ Gent), asbl Face à toi-même en met ondersteuning van het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Welzijn op het werk impliceert ook een op maat gemaakte werkhervatting en inclusief werkklimaat voor elk personeelslid

Joy Van de Cauter

Blogue

Gender(dysforie) en ASS
Genderdiversiteit en genderdysforie (een gevoel van onbehagen ten opzichte van het geslacht waarmee je geboren bent) komen relatief vaak voor bij personen die zich op het autismespectrum bevinden. (Heylens et al., 2018) Voor sommige van hen maakt deze combinatie het lastig een plaats te vinden in een wereld die op meerdere manieren niet voor hen gemaakt lijkt te zijn. Voor anderen is het hebben van een autismespectrumstoornis (ASS) juist een positieve factor in de ontwikkeling …
Genderstereotypen op werk en de impact op trans personen
  We zien het allemaal weleens op tv of in reclames, boeken en films: eenzijdige of negatieve representatie van een bepaalde sekse of genderidentiteit. De neiging om rollen, gedragingen en karakteristieken te associëren en te reduceren tot iemands geslacht of genderidentiteit noemen we genderstereotypering. Ook op het werk worden we hiermee geconfronteerd. In dit blog doen we een poging grip te krijgen de impact van genderstereotypen op het werk bij trans personen.  Gender op het …
Inclusieve taal op werkvloer
“De taal reflecteert en vormt ons wereldbeeld. Wij bepalen aan de hand van woorden welke dingen relevant zijn, hoe ze gezien worden, welke grenzen we trekken. Het gevolg hiervan is dat taal nooit neutraal is: we benoemen de wereld, maar beoordelen die tegelijkertijd.” Siba Kanobana, docent sociolinguïstiek en postkoloniale studies aan de Universiteit Gent en Open Universiteit van Nederland. De positieve effecten van genderinclusieve taal Een groeiend aantal mensen op de arbeidsmarkt identificeert zich als …

fr_BEFrançais de Belgique