Participer

Le groupe de recherche en Médecine du travail (Université de Gand) et l'Institut National de l'Assurance Maladie et Invalidité (INAMI) mènent une étude sur les expériences de reprise du travail pendant et après le ‘coming out’ et la transition (sociale/médicale).

L'objectif de notre projet est de développer un outil d'aide pour les services médicaux sur et dehors du poste de travail afin de mieux accompagner la reprise des employé(e)s transgenres.

De eerste fase van het onderzoek omvatte een vragenlijst en interviews werd in de zomer van 2021 afgesloten. We zijn momenteel bezig met fase 2 van het onderzoek, een dagboekstudie. Hiervoor zoeken we deelnemers die aan onderstaande voorwaarden voldoen. Klik ici voor alle info over de dagboekstudie en de vergoeding voor deelname. Lees meer over de onderzoeksfasen op cette page.

Quelle est votre opinion sur le rôle du travail pendant la transition et / ou aimeriez-vous partager vos expériences de votre retour au travail?!

Op wie richten we ons tijdens Fase 2?

  • U identificeert zich als trans vrouw of gendervariante persoon
  • U bent min. 18 jaar
  • U werkt min 50% (halftijds) in loondienst
  • U heeft zich recent geout als trans vrouw of gendervariante persoon op de werkvloer
  • U heeft gekozen of u kiest voor een stap of stappen binnen transgenderzorg in de periode winter 2021 – herfst 2022
  • Uw gekozen stap(pen) vallen samen met een afwezigheid op het werk en een werkhervatting

fr_BEFrançais de Belgique