Phases de recherche

Phases de recherche

The common facts of today are the products of yesterday’s research.

Duncan McDonald

Notre projet de recherche est divisé en trois phases. À terme, les résultats préliminaires seront partagés sur ce site web.

Phase 1

La phase 1 consiste les informations que nous collecterons avec le questionnaire et les entretiens/interviews.

Deze fase werd in zomer 2021 afgesloten. Wij danken alle deelnemers om hun ervaringen met ons team te delen.

Phase 2

Tijdens de tweede fase van onderzoeksproject hopen we te kunnen samenwerken met volwassen trans vrouwen en non binaire personen tijdens hun transitie. Een sleutelrol is hierbij weggelegd bij de deelnemers zelf door het bijhouden van een soort dagboek over hun ervaringen tijdens o.a. de werkhervattingen.

Deze dagboekstudie wordt op maat van deelnemers gemaakt en heeft een duur van ± 2 maand effectieve dataverzameling. Als aanvulling op de dagboekstudie worden deelnemers gevraagd deel te nemen aan een inleidend index interview en een afsluitend follow-up interview. Fase 2 start in het najaar van 2021 en wordt in zomer 2022 afgesloten.

Neem contact op via mail joy.vandecauter@ugent.be of via het nummer +32 9 332 83 62 voor deelname of meer informatie.

Phase 3

Dans la dernière phase de la collecte de données, nous prévoyons un meeting pour partager les expériences de toutes les personnes impliquées:

  • employé(e)s transgenres
  • médecins du travail
  • médecins-conseil
  • HR
  • employeurs
  • collègues
  • personnel du service de prévention

fr_BEFrançais de Belgique