Onderzoeksfasen

Onderzoeksfasen

The common facts of today are the products of yesterday’s research.

Duncan McDonald

Het onderzoek is opgedeeld in 3 fasen. Mettertijd zullen op deze website voorlopige resultaten gedeeld worden.

Fase 1

Fase 1 omvat een de informatie die we zullen verzamelen via de vragenlijst en de interviews.

Deze fase werd in zomer 2021 afgesloten. Wij danken alle deelnemers om hun ervaringen met ons team te delen.

Fase 2

Tijdens de tweede fase van onderzoeksproject hopen we te kunnen samenwerken met volwassen trans vrouwen en non binaire personen tijdens hun transitie. Een sleutelrol is hierbij weggelegd bij de deelnemers zelf door het bijhouden van een soort dagboek over hun ervaringen tijdens o.a. de werkhervattingen.

Deze dagboekstudie wordt op maat van deelnemers gemaakt en heeft een duur van ± 2 maand effectieve dataverzameling. Als aanvulling op de dagboekstudie worden deelnemers gevraagd deel te nemen aan een inleidend index interview en een afsluitend follow-up interview. Fase 2 start in het najaar van 2021 en wordt in zomer 2022 afgesloten.

Neem contact op via mail joy.vandecauter@ugent.be of via het nummer +32 9 332 83 62 voor deelname of meer informatie.

Fase 3

In de laatste fase van de dataverzameling voorzien we om aan tafel te zitten en te delen in de ervaringen van alle betrokken personen:

  • trans werknemers
  • arbeidsartsen
  • adviserende artsen
  • HR
  • werkgevers
  • collega’s
  • personeel preventiediensten

nl_BENederlands (België)