Onderzoeksfasen

Onderzoeksfasen

The common facts of today are the products of yesterday’s research.

Duncan McDonald

Het onderzoek is opgedeeld in 3 fasen. Mettertijd zullen op deze website voorlopige resultaten gedeeld worden.

Fase 1

Fase 1 omvat vragenlijsten en interviews.

Deze fase werd in zomer 2021 afgesloten. Wij danken alle deelnemers om hun ervaringen met ons team te delen.

Fase 2

Tijdens de tweede fase van onderzoeksproject hopen we te kunnen samenwerken met volwassen trans vrouwen en non binaire personen tijdens hun transitie. Een sleutelrol is hierbij weggelegd bij de participanten zelf door het bijhouden van een soort dagboek over hun ervaringen tijdens o.a. de werkhervattingen.

Deze dagboekstudie wordt op maat van participanten gemaakt en heeft een duur van ± 2 maand effectieve dataverzameling. Als aanvulling op de dagboekstudie wordt er gevraagd deel te nemen aan een inleidend index interview en een afsluitend follow-up interview. Fase 2 loopt gedurende heel het jaar 2022.

Neem contact op via mail joy.vandecauter@ugent.be of via het nummer +32 9 332 83 62 voor deelname of meer informatie.

Fase 3

In de laatste fase van de dataverzameling voorzien we om aan tafel te zitten en te delen in de ervaringen van alle betrokken personen:

  • trans en gender diverse personen (in loondienst)
  • arbeidsartsen
  • adviserende artsen
  • HR
  • werkgevers
  • collega’s
  • preventiediensten

nl_BENederlands (België)