Onderzoeksfasen

Onderzoeksfasen

The common facts of today are the products of yesterday’s research.

Duncan McDonald

Het onderzoek is opgedeeld in 3 fasen. Mettertijd zullen op deze website voorlopige resultaten gedeeld worden.

Fase 1

Fase 1 omvat een de informatie die we zullen verzamelen via de vragenlijst en de interviews.

Fase 2

Tijdens de tweede fase van onderzoeksproject hopen we te kunnen samenwerken met volwassen trans vrouwen tijdens hun transitie. Een sleutelrol is hierbij weggelegd bij de deelnemers zelf door het bijhouden van een soort dagboek over hun ervaringen tijdens o.a. de werkhervattingen.

De evolutie van deze onderzoeksfase is afhankelijk van fase 1.

Fase 3

In de laatste fase van de dataverzameling voorzien we om aan tafel te zitten en te delen in de ervaringen van alle betrokken personen:

  • trans werknemers
  • arbeidsartsen
  • adviserende artsen
  • HR
  • werkgevers
  • collega’s
  • personeel preventiediensten

nl_BENederlands (België)