Deelnemen

De onderzoeksgroep Arbeidsgeneeskunde (Universiteit Gent) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) voeren in samenwerking met het Centrum voor Seksuologie en Gender (UZ Gent) en het Transgender Infopunt een onderzoek uit naar werkhervattingservaringen tijdens en na coming out en transitie (sociaal/medisch).

Het doel is om ondersteunende en belemmerende factoren tot de terugkeer naar de werkvloer te identificeren en vergelijken bij transgender en gender divers personeel.

De eerste fase van het onderzoek omvatte een vragenlijst en interviews werd in de zomer van 2021 afgesloten. We zijn momenteel bezig met fase 2 van het onderzoek, een dagboekstudie. Hiervoor zoeken we participanten die aan onderstaande voorwaarden voldoen. Klik hier voor alle info over de dagboekstudie en de vergoeding (cadeaucheques totaal ter waarde van 200€) voor deelname. Lees meer over de onderzoeksfasen op deze pagina.

Heb jij een uitgesproken mening over de rol van werk tijdens de transitie en/of wens je graag je ervaringen rondom de terugkeer naar het werk te delen? Laat je horen via onze dagboekstudie!

Op wie richten we ons tijdens Fase 2?

  • Je identificeert je als trans vrouw, gender diverse persoon of non-binair persoon
  • Je bent min. 18 jaar
  • Je werkt min 50% (halftijds) in loondienst in België
  • Je hebt je recent geout als trans vrouw of gender diverse persoon op de werkvloer
  • Je hebt gekozen of je kiest voor een stap of stappen binnen transgenderzorg
  • Je chirurgische stap is gepland en dient nog te gebeuren in de loop van 2022
  • Je gekozen stap(pen) vallen samen met een afwezigheid op het werk en een werkhervatting
  • Je bent taalvaardig in Nederlands of Frans
  • Je bent vaardig in het gebruik van internetbrowsers en email en/of smartphone (apps en dictafoon)

nl_BENederlands (België)