Deelnemen

De onderzoeksgroep Arbeidsgeneeskunde (Universiteit Gent) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) voeren in samenwerking met het Centrum voor Seksuologie en Gender (UZ Gent) en het Transgender Infopunt een onderzoek uit naar werkhervattingservaringen tijdens en na coming out en transitie (sociaal/medisch).

Het doel is om ondersteunende en belemmerende factoren tot de terugkeer naar de werkvloer te identificeren en vergelijken bij transgender werknemers.

De eerste fase van het onderzoek omvatte een vragenlijst en interviews werd in de zomer van 2021 afgesloten. We zijn momenteel bezig met fase 2 van het onderzoek, een dagboekstudie. Hiervoor zoeken we deelnemers die aan onderstaande voorwaarden voldoen. Klik hier voor alle info over de dagboekstudie en de vergoeding voor deelname. Lees meer over de onderzoeksfasen op deze pagina.

Heb jij een uitgesproken mening over de rol van werk tijdens de transitie en/of wens je graag je ervaringen rondom de terugkeer naar het werk te delen? Laat je horen via onze vragenlijst en/of doe mee aan onze interviews!

Op wie richten we ons tijdens Fase 2?

  • U identificeert zich als trans vrouw of gendervariante persoon
  • U bent min. 18 jaar
  • U werkt min 50% (halftijds) in loondienst
  • U heeft zich recent geout als trans vrouw of gendervariante persoon op de werkvloer
  • U heeft gekozen of u kiest voor een stap of stappen binnen transgenderzorg in de periode winter 2021 – herfst 2022
  • Uw gekozen stap(pen) vallen samen met een afwezigheid op het werk en een werkhervatting

nl_BENederlands (België)