Deelnemen

De onderzoeksgroep Arbeidsgeneeskunde (Universiteit Gent) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) voeren in samenwerking met het Centrum voor Seksuologie en Gender (UZ Gent) en het Transgender Infopunt een onderzoek uit naar werkhervattingservaringen tijdens en na coming out en transitie (sociaal/medisch).

Het doel is om ondersteunende en belemmerende factoren tot de terugkeer naar de werkvloer te identificeren en vergelijken bij transgender werknemers.

De eerste fase van het onderzoek omvat een vragenlijst en interviews en is nu afgelopen. Lees meer over de onderzoeksfasen op deze pagina. Een vergoeding voor deelname : 20€ vragenlijst én loting 100€(meer informatie voor ontvangst); 50€ bij deelname interview.

Heb jij een uitgesproken mening over de rol van werk tijdens de transitie en/of wens je graag je ervaringen rondom de terugkeer naar het werk te delen? Laat je horen via onze vragenlijst en/of doe mee aan onze interviews!

Op wie richten we ons?

  • U Identificeert zich als transgender persoon (bijv. trans vrouw, trans man, transgender persoon,  genderfluid, non-binair, genderqueer)
  • U bent min. 23 jaar
  • U hebt minstens 5 jaar werkervaring
  • U woont reeds min. 10 jaar in België
  • U hebt zich in de laatste 5 jaar geout als transgender persoon op de werkvloer
  • U hebt een (tijdelijke) werkonderbreking tijdens de sociale/medische transitie meegemaakt

nl_BENederlands (België)