Dagboekstudie

Hoe ervaren transgender vrouwen en non-binaire personen de coming out en de werkhervatting na een gekozen medische stap tijdens de transitie op het werk? Hoe zou u die periode beschrijven in uw eigen woorden? Tijdens fase 2 van ons onderzoek krijgen participanten de ruimte om via een dagboekstudie hun ervaringen met ons te delen. Dat betekent een directere en persoonlijkere inkijk in de return-to-work, waar u plaats en tijd krijgt om ons te vertellen wat u belangrijk vindt.

De resultaten van deze dagboekstudie zullen dienen om een hulptool te ontwikkelen die hulpverleners (x/v/m) binnen en buiten het bedrijf kunnen helpen bij de begeleiding van transgender personen bij het hervatten van werk. Lees meer over de onderzoeksfasen op deze pagina.

Heb jij een uitgesproken mening over de rol van werk tijdens de transitie en/of wens je graag je ervaringen rondom de terugkeer naar het werk te delen? Laat je horen en doe mee aan onze dagboekstudie!

Wie zoeken we?

  • Je identificeert je als trans vrouw, gendervariante persoon of non-binair persoon
  • Je bent min. 18 jaar
  • Je werkt min 50% (halftijds) in loondienst in België
  • Je hebt je recent geout als trans vrouw of gendervariante persoon op de werkvloer
  • Je hebt gekozen of je kiest voor een stap of stappen binnen transgenderzorg
  • Je chirurgische stap is gepland en dient nog te gebeuren in de loop van 2022
  • Je gekozen stap(pen) vallen samen met een afwezigheid op het werk en een werkhervatting
  • Je bent taalvaardig in Nederlands of Frans
  • Je bent vaardig in het gebruik van internetbrowsers en email en/of smartphone (apps en dictafoon)

Hoe ziet de dagboekstudie eruit?

De dagboekstudie bestaat uit drie delen: een inleidend interview, de dagboekstudie en een follow-up interview. Tijdens het inleidend interview (met vooraf een korte vragenlijst) wordt er gepeild naar uw achtergrond, huidige werksituatie (werkeisen, relaties met leidinggevende en collega’s, steun, beleid) en de door u gekozen stappen binnen transgenderzorg. Dit interview duurt ongeveer 30-60 minuten, maar er wordt vooral op het ritme van de participant gewerkt.

Hierna volgt de eigenlijke dagboekstudie. U krijgt de keuze tussen audiofiles of schriftelijk (getypt) verslag als type van dagboek of een combinatie, waarin u de komende weken uw antwoorden op onderzoeksvragen in zal opgeven. De dagboekstudie heeft een feitelijke duur van ± 2 maand dataverzameling, exclusief tijdelijke onderbrekingen zoals bijvoorbeeld tijdens herstel van een medische ingreep. U krijgt aanvullende check-lists opgestuurd die peilen naar coming out en communicatie over transitie op het werk, de gekozen medische stappen binnen transgenderzorg en de herstelperiode en de werkhervatting. Aangezien de ‘personal experience’ en diversiteit zo essentieel is in dit onderzoek, stimuleren we participanten om, naast de onderzoeksvragen, aanvullende gebeurtenissen (positief en/of negatief) die een impact hebben of die u zelf belangrijk vindt bij te houden. Deze eigen aanvullende gebeurtenissen kan u eveneens schriftelijk of via audio rapporteren.

Een maand na de datacollectie via de dagboekstudie volgt nog een afsluitend follow-up interview, waarbij we vooral aandacht besteden aan zelfreflectie en de huidige stand van zaken.

Welke vergoeding krijgen participanten?

Gezien de intensiteit van deze dagboekstudie wordt er een billijke vergoeding (cadeaucheques) voorzien. Wij proberen ook zoveel mogelijk rekening te houden met de capaciteit van participanten.

Bij interesse voor deelname of meer informatie kan u altijd sturen naar joy.vandecauter@ugent.be of via het nummer +32 9 332 83 62

nl_BENederlands (België)