Wie zijn wij?

Joy Van de Cauter

Projectleidster en arbeidsarts

Joy werkt onder een assistentenmandaat aan haar PhD-project return to work’ voor de onderzoeksgroep arbeidsgeneeskunde van de Vakgroep ‘Volksgezondheid en Eerstelijnszorg’ UGent. De onderzoeksinteresses en praktijkervaring van Joy omvatten psychosociale aspecten, werkhervattingen en re-integratie, veiligheid op het werk en veiligheidsfuncties, ‘health literacy’ of ‘gezondheidsvaardigheden’, alcohol- en drugsmisbruik. Joy heeft het merendeel van haar jaren als arbeidsarts gewerkt bij de voormalige externe preventiedienst van de Belgische Spoorsector en werkt huidig in een ondersteunende functie als arbeidsarts in de Polikliniek Arbeid aan de Universiteit Gent. Joy is lid van de ‘World Professional Association for Transgender Health’ (WPATH) en diens Europese afdeling (EPATH). Binnen de UGent neemt zij deel aan de werkgroep trans@ugent en zetelt ze als OAP verantwoordelijke voor de commissie diversiteit binnen de Faculteit Geneeskunde.

Lutgart Braeckman

Supervisor project

Als specialist in de arbeidsgeneeskunde, de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise, is zij hoofddocent aan de Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg in de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen,UGent. Haar onderzoeksgebied omvat het fysiek en mentaal welzijn van werknemers in verschillende economische en industriële sectoren, oudere werknemers, gezondheidsbevordering, re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten. In de afgelopen jaren heeft ze als promotor meegewerkt aan diverse wetenschappelijke projecten rond psychosociale aspecten op het werk (burn-out, leeftijdsbewust personeelsbeleid, het verband tussen psychosociale aspecten op het werk en arbeidsongevallen). Haar onderzoek wordt mee geïntegreerd in haar academische taak om kennis over te dragen aan studenten en de samenleving. In dit kader geeft zij regelmatig advies aan de regering, de Nationale Gezondheidsraad en Europese Commissies. Als beroepsbeoefenaar werkt ze één dag per week in een Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk als preventieadviseur arbeidsarts en in de Polikliniek Arbeid aan de Universiteit Gent.

Joz Motmans

Supervisor Project & Co-promotor

Joz Motmans is gastprofessor Genderstudies aan de Universiteit Gent (faculteit Letteren en Wijsbegeerte) en doceert in de interuniversitaire master Gender and Diversity. Als sociaal onderzoeker richt zijn onderzoek zich op LGBTIQ+ -studies, nieuwe sociale bewegingen, gelijkheid en emancipatie, gezondheid en kwaliteit van leven en onderzoek naar sociale attitudes. In 2012 installeerde Joz het Vlaamse Transgender Infopunt in het Centrum voor Seksuologie & Gender in het Universitair Ziekenhuis Gent, een gratis ondersteunings-, informatie- en expertisecentrum over transgender vraagstukken. Hij is ook stichtend bestuurslid en huidig ​​president-elect van de European Professional Association for Transgender Health.

Guy T’Sjoen

Adviseur project fase 1

Guy T’Sjoen werkt als diensthoofd, clinicus & klinisch researcher op het UZ-Gent departement Endocrinologie waaronder het Centrum voor Seksuologie en Gender en het Centrum voor Andrologie. Hij doceert eveneens als professor op de vakgroep Inwendige Ziekten en pediatrie UGent. Wetenschappelijke publicaties centreren rondom androgeen deficiëntie, transgenderzorg, schildklieraandoeningen, seksuele gezondheid en variaties in seksuele differentiatie. Hij is co-editor van The Journal of Sexual Medicine en The International Journal of Transgender Health. Hij is (interim)president van EPATH (European Professional Association for Transgender Health) sinds 2015 en organiseerde o.a. het recentste congres in Rome, Italië, april 2019.

logo ugent

nl_BENederlands (België)