Onderzoek naar werkhervattingen bij transgender en gender diverse personen tijdens transitie

Heb jij een uitgesproken mening over de rol van werk tijdens de transitie en/of wens je graag je ervaringen rondom de terugkeer naar het werk te delen?

Een onderzoek van de onderzoeksgroep Arbeidsgeneeskunde (Universiteit Gent) en het Transgender Infopunt in samenwerking met het Centrum voor Seksuologie en Gender (UZ Gent), asbl Face à toi-même en met ondersteuning van het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Welzijn op het werk impliceert ook een op maat gemaakte werkhervatting en inclusief werkklimaat voor elk personeelslid

Joy Van de Cauter

Blog

Genderstereotypen op werk en de impact op trans personen
  We zien het allemaal weleens op tv of in reclames, boeken en films: eenzijdige of negatieve representatie van een bepaalde sekse of genderidentiteit. De neiging om rollen, gedragingen en karakteristieken te associëren en te reduceren tot iemands geslacht of genderidentiteit noemen we genderstereotypering. Ook op het werk worden we hiermee geconfronteerd. In dit blog doen we een poging grip te krijgen de impact van genderstereotypen op het werk bij trans personen.  Gender op het …
Inclusieve taal op werkvloer
“De taal reflecteert en vormt ons wereldbeeld. Wij bepalen aan de hand van woorden welke dingen relevant zijn, hoe ze gezien worden, welke grenzen we trekken. Het gevolg hiervan is dat taal nooit neutraal is: we benoemen de wereld, maar beoordelen die tegelijkertijd.” Siba Kanobana, docent sociolinguïstiek en postkoloniale studies aan de Universiteit Gent en Open Universiteit van Nederland. De positieve effecten van genderinclusieve taal Een groeiend aantal mensen op de arbeidsmarkt identificeert zich als …
Een nieuwe transgenderwet in Nederland – of toch niet? En hoe zit het in België?
Demonstranten protesteren tegen de lange wachtlijsten in de genderzorg. Foto: Liesbeth voor Campagne ROSA 25 juni 2017 betekende een grote doorbraak in de wetgeving voor transgender personen in België. Sindsdien is het een stuk makkelijker je officiële voornaam te veranderen en de m in je paspoort door een v te vervangen of andersom, onder andere doordat medische voorwaarden zoals sterilisatie afgeschaft werden. Je kunt op dit moment zelf met een verklaring naar de ambtenaar van …

nl_BENederlands (België)