Onderzoek naar werkhervattingen bij transgender en gender diverse personen tijdens transitie

Heb jij een uitgesproken mening over de rol van werk tijdens de transitie en/of wens je graag je ervaringen rondom de terugkeer naar het werk te delen?

Een onderzoek van de onderzoeksgroep Arbeidsgeneeskunde (Universiteit Gent) en het Transgender Infopunt in samenwerking met het Centrum voor Seksuologie en Gender (UZ Gent), asbl Face à toi-même en met ondersteuning van het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Welzijn op het werk impliceert ook een op maat gemaakte werkhervatting en inclusief werkklimaat voor elk personeelslid

Joy Van de Cauter

Blog

Boek: Trans and autistic: Stories from Life at the Intersection
Geschreven door Anne Kuit, editing/feedback  door Joy Van de Cauter In ons vorige blog las je over allerhande wetenschappelijke onderzoeken over de intersectie trans en autisme. Vandaag gooien we het met ditzelfde onderwerp over een persoonlijker boeg. We bespreken het boek Trans and Autistic van Noah Adams en Bridget Liang. Over de auteurs ‘Nothing about us without us.’* Het is de centrale slogan van het boek en dat is niet zo gek als je kijkt naar …
Gender(dysforie) en ASS
Geschreven door Anne Kuit, editing/feedback  door Joy Van de Cauter Genderdiversiteit en genderdysforie (een gevoel van onbehagen ten opzichte van het geslacht waarmee je geboren bent) komen relatief vaak voor bij personen die zich op het autismespectrum bevinden. (Heylens et al., 2018) Voor sommige van hen maakt deze combinatie het lastig een plaats te vinden in een wereld die op meerdere manieren niet voor hen gemaakt lijkt te zijn. Voor anderen is het hebben van …
Genderstereotypen op werk en de impact op trans personen
Geschreven door Anne Kuit, editing/feedback  door Joy Van de Cauter We zien het allemaal weleens op tv of in reclames, boeken en films: eenzijdige of negatieve representatie van een bepaalde sekse of genderidentiteit. De neiging om rollen, gedragingen en karakteristieken te associëren en te reduceren tot iemands geslacht of genderidentiteit noemen we genderstereotypering. Ook op het werk worden we hiermee geconfronteerd. In dit blog doen we een poging grip te krijgen de impact van genderstereotypen …

nl_BENederlands (België)