The grey mouse in Grey’s/Gray’s anatomy : de arbeidsarts

Arts-specialisten kunnen vaak geen vertrouwensband opbouwen met hun cliënten, enkel huisartsen kunnen dat.
Arbeidsartsen of bedrijfsartsen zijn net grijze muizen in grote bedrijven.
De arbeidsarts is een controlearts.
Toch?!

U kan het al vermoeden hé, arbeidsgeneeskunde is een niche binnen de zorgsector.
Wel, “somewhere beyond the sea” zoals Bobby Dorin zong, vormen wij als arbeidsartsen een onmisbaar puzzelstukje in het goede verloop van de werkhervatting.
Ik ben er dan ook van overtuigd dat arbeidsartsen een sleutelrol kunnen spelen voor een optimale terugkeer naar het werk tijdens de transitie en een aangepast diversiteitsbeleid.

Daarom wens ik ook via dit project en mijn doctoraatsonderzoek tot een hulptool te komen voor de begeleiding van de werkhervatting bij transgender personen.

Arbeidsartsen hebben dan ook contact in alle hoeken binnen de organisatie: de werkgever, de werknemer, de personeelsdienst, de vakbond, de vertrouwenspersonen, het comité, de bedrijfspsycholoog,..


Als enige komen wij waar andere artsen maar naar kunnen raden: juist, de werkvloer van de cliënten. Als met een microscoop ontleden we nieuwsgierig de beroepsinhoud en de werkomstandigheden.
Wat nuttig hé, een dokter die begrijpt wat je reilen en zeilen is op het werk!

Geef een reactie

nl_BENederlands (België)